Speciale – Digitalisering og forandringer

Når man planlægger forandringer og digitalisering i store organisationer som eksempelvis det offentlige, er det nødvendigt med planer. Planer der tager højde for netop kompleksiteten og den hastige teknologiske udvikling. Mit speciale forsøger at fremsætte en dynamisk model for forandringsledelse og digitalisering.

Du kan hente og læse hele specialet her

Specialet arbejder med en teorikritisk vinkel på de anerkendte teoretiske og praktisk anvendte forandringsmodeller – Modeller der typisk bliver antaget som”nogen der virker”.

Kompleksiteten er en akilleshæl

De offentlige virksomheder og organisationer er en kompleks størrelse, og meget tyder på, at det kan være svært at opnå den tilsigtede årsag-virkning sammenhæng, som man søger at planlægge efter, når det kommer til forandringer.
Digitaliseringen har for alvor taget fat i både det offentlige og private, og meget tyder på, at der fortsat vil være behov for et fokus på at gennemføre digitaliseringen med et strategisk fokus i både offentlige og private virksomheder.
Jeg antager at et strategisk niveau vil medføre, at der på et ledelsesmæssigt plan er behov for at arbejde med implementeringen af forskellige teknologier, som kan hjælpe menneskerne i organisationen med at udføre deres opgaver.

Teknologien er ikke problemet

Men den hastigt forandrende teknologi, og det politiske spil medfører, at digitalisering hurtigt kan blive komplekst at arbejde med. Gennem min studietid har jeg oplevet flere forskellige digitaliseringstiltag, både i det offentlige og i det private, og jeg har selv siddet som konsulent (i min praktik periode), hvor jeg har oplevet, at et digitaliseringsprojekt, i form af et intranet, ofte afføder diskussioner og problemstillinger.
Problemstillinger som reelt set ikke var affødt af intranettet, men organisationens kompleksitet.
Det er netop denne kompleksitet, som har affødt emnet for mit speciale. Der er i den anerkende litteratur inden for forandringsledelse ikke mange forandringsmodeller eller –værktøjer, som i praksis kan rumme kompleksiteten i disse projekter.

Behov for nye perspektiver på digitalisering

Jeg har valgt at kalde specialet digitalisering og forandring – Vejen mod en dynamisk model for forandringer i offentlige digitaliseringsprojekter. Det er hermed mit mål med dette speciale, at gennemgå de gængse teorier og modeller om forandring, med særligt henblik på offentlige organisationer. Dertil søger jeg at inddrage teori, som giver et nyt perspektiv på, hvordan ledelse og forandring kan matche den kompleksitet der opstår.
Specialet ender ud med at foreslå og skitsere tre modeller der skal være med til at anskue forandringer I forbindelse med digitaliseringsprojekter. Modeller der har sin inspiration fra projektledelsesværktøjer som Prince2 og Scrum metodikken fra udviklingsverden.
Læs hele mit speciale om digitalisering og forandring
Læs hele specialet her.