Ba: Netflix og adaptionen af streaming medier

I min bacheloropgave behandlede jeg hvordan husstande tager nye medier til sig, og hvordan streaming tjenester som Netflix, Viaplay og HBO Nordic udfordrer eller supplerer Flow-tv’et som den primære underholdningskilde i husttandene.

Siden tv’et blev introduceret rundt omkring i de private hjem, har det som medie fået en stor rolle i den vestlige kulturs hverdag.

Mediet har forandret sig teknologisk set, fra store kasser med billedrør til store fladskærme som kan hænge på væggen. Indholdet har ligeledes ændret sig meget siden den spæde start, flere kanaler bliver udbudt, og mere indhold bliver produceret.

Med det stadigt stigende indhold bliver det sværere og sværere for forbrugerne at følge med i det de gerne vil se. I dag er det muligt for forbrugere, at se det indhold de vil, når de vil og hvor de vil. Dette skyldes især internettet, og det stadigt stigende antal af nye medieplatforme, som tablets og smartphones.

Dette er højst sandsynlig en tendens, som vi vil se meget mere til i fremtiden. På bekostning af nogle medieplatforme, og måske i samspil med andre medieplatforme. Inden medieteknologien eller – platformen introduceres i husstanden, foregår der en række af processer som har afgørende betydning for apparatets anvendelse, placering og forbrugsmønstre.

Disse processer er yderst relevante for at afdække de tendenser der er herskende i samfundet, men de kan være lige så relevante for en udbyder af et produkt som f.eks. Netflix, som er casen i denne opgave.

Netflix kom på det danske marked i efteråret 2012, og har opnået stor opmærksomhed og udbredelse i danske hjem. Der har været lignende udbydere af denne form for produkter før, men de er først nu ved at udbrede sig i de danske hjem.

En stor del af motivationen for min opgave var, at jeg selv havde fået Netflix, kort efter det lanceredes i Danmark og synes det var en interessant udvikling og fokus, der har været på denne form for teknologi. Jeg kan selv se, at efter vi fik Netflix i min husstand, har det rent faktisk haft en effekt på vores eget forbrug af Flow-tv, og generelt den måde hvorpå vi nu benytter vores tv.

Jeg besluttede selv at droppe kommercielle TV-pakker og nøjes med at streame publicservice kanalerne. Primært ud fra et økonomisk perspektiv, da vi begge er studerende på SU og fordi vi generelt set heller ikke ser så meget tv længere.

Netflix står i stigende grad for aftenunderholdningen med en enkelt film eller et par afsnit af en serie. Dette var i høj grad et punkt, som jeg ønskede at undersøge, derfor valgte jeg at benytte Netflix som case til denne bacheloropgave.

Denne opgave er derfor min akademiske udlægning af hvilke elementer, der er betydningsbærende for husstandes beslutninger, valg og inkorporering af medieteknologien Netflix i hverdagen.

Der er sket rigtig meget på markedet og i udviklingen siden – Men pointerne fra opgaven holder stadig stik.

Download min bacheloropgave om Netflix